Maailman vesipäivä – World Water Day

Maailman vesipäivä - World Water Day 2024

world water day aurinko pilvi ja vesipisarat

YK:n kansainvälinen vesipäivä on vuosittain maaliskuun 22. päivänä. Se on teemapäivä, joka korostaa veden merkitystä kestävän kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Tämän vuoden 2024 teemana on Water for peace – Vesi rauhan vipuvartena.

Vesipäivä nostaa esiin veden niukkuuden, puhtaan veden saatavuuden ja vesivarojen kestävän hallinnan tärkeyden.

AkvaSolina-kaivovesijärjestelmä  on yksi tapa edistää vesivarojen kestävää hallintaa ja puhtaan veden saatavuutta. AkvaSolina on suomalainen teknologinen ratkaisu, joka keskittyy kaivoveden ilmastukseen. Ilmastusprosessi parantaa kaivoveden laatua poistamalla veteen liuenneita kaasuja kuten terveys- ja hajuhaittoja aiheuttavat radonin ja rikkivedyn. Tämä tekee vedestä juomakelpoista, turvallista ja puhdasta.

Mielestämme AkvaSolina-kaivovesijärjestelmä voisi olla yksi käytännöllinen tapa juhlistaa YK:n kansainvälistä vesipäivää. Haluamme osaltamme edistää veden saatavuutta ja veden laadun parantamista, koska nämä toimet puolestaan tukevat kestävää kehitystä ja ihmisten hyvinvointia.

Lue ilmastusratkaisusta lisää täällä

AkvaSolina ja puhdas kaivovesi