Kaivo-ohjeet

Kaivon rakentaminen

Kun rakennat uuden kaivon, valitse kaivon paikka huolella.

Vältä rantapenkkaa ja suon laitaa. Varmista, ettei kaivon lähistöllä ole pohjavettä likaavia tekijöitä, kuten

 • vuotavia öljysäiliöitä
 • viemäreitä ja jätevesien käsittelylaitteita
 • kotieläinten laidunmaita.

Maaperän saasteista johtuvia vesihaittoja ei voida korjata muutoin kuin vaihtamalla kaivon paikkaa.

Lisää neuvoja kaivon rakentamiseen saa oman kunnan terveydensuojeluviranomaisilta.

logo ja parempaa kaivovettä

Kaivovesi – tiedätkö kaivosi veden laadun?

Kaivon vesi kannattaa tutkituttaa aina, oli kaivo sitten uusi tai vanha.

Jatkossakin veden laatu on syytä tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan. Jos porakaivon vesi haisee, on syytä tutkia, missä vika.

Vanha kaivo kannattaa kunnostaa, jos sen paikka on veden saannin ja veden laadun kannalta hyvä. Kaivoveden puhdistus kannattaa.

Porakaivojen ongelmia ovat rikkivedyn aiheuttamat hajuhaitat eli kaasut sekä korkea arseenipitoisuus, uraanipitoisuus tai radonpitoisuus.

Suosittelemme hankkimaan ilmastus- ja suodatinlaitteet, jos vedessä on liian korkea:

 • rautapitoisuus
 • mangaanipitoisuus
 • fluoridipitoisuus
 • arseenipitoisuus
 • radonpitoisuus ja/tai
 • uraanipitoisuus.

Kun mietit, onko käyttövetesi hyvää ja laadukasta, voit käyttää tunnistukseen ensin omia aistinvaraisia havaintojasi. Onko vesi hajutonta ja mautonta? Näiden lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaiset tekevät erilaisia vesikemian ja vesimikrobiologian mittauksia, joita lämpimästi suosittelemme.

Apua voit löytää Kaivoveden analyysitulkista, jos tiedät kaivovetesi ominaisuuksista jo etukäteen.

Monet kaivo-ongelmat voi välttää ennakkohuollolla tai ratkaista huolellisella kaivon kunnostuksella.

Kaivo kannattaa tarkastaa vuosittain ja puhdistaa liettynyt pohja tarvittaessa.

Kaivoveden puhdistus - kun kaivovesi haisee

Haisevan käyttöveden ongelmasta voi kärsiä niin pora- kuin pintakaivojen käyttäjät. Jos porakaivon vesi haisee, on mietittävä, miten kaivoveden puhdistus tehdään. Kaivoveden ilmastus on ratkaisu useimpiin käyttöveden haju- ja makuongelmiin.

Ilmastus on yksinkertaisimmillaan kaivon ilmanvaihdon tehostamista esimerkiksi tuuletuskanavilla.

Talviaikaan vedenlaadun ongelmat saattavat jopa lisääntyä. Lisäharmeja aiheuttavat kiinteistön ja kaivon välisten putkilinjojen jäätymiset.

Näihin ongelmiin AkvaSolina tarjoaa uuden käänteentekevän ratkaisun. Valmiit asennusratkaisut löydät verkkokaupastamme.

Asennus – helppoa tekniikkaa

Kaivoveden haju- ja makuhaittojen poistamiseen AkvaSolina ilmastusratkaisu on yksinkertainen asentaa ja käyttää. Se ei sisällä jatkuvaa huoltoa vaativia suodattimia eikä merkittäviä lisäyksiä vesijohtoverkkoon. 

Asennusvaihtoehdot:

 • Sisäputkiasennus
 • Erillisputki ilmastuskierrolle
 • Ilmastuskierto kaivon teknisessä tilassa
 • Painevesisäiliö kaivossa
 • Liitäntä ejektoripumppuun
 • Liitäntä läpivientiadapteriin
 • Säiliöilmastus

Ilmastuksella ”hajukaasut” hallintaan – veden kierrätys on ratkaisu 

Ilmastuksen kannalta on tärkeää, että kaivovesi joutuu joko ulkoilman tai normaalin ilmanpaineen kanssa tekemisiin.

AkvaSolina ilmastusratkaisu perustuu kaivoveden kierrättämiseen ja siinä tapahtuvaan veden hapettumiseen. Hapetusliitännän avulla laite imee kierrätysveden mukana kaivoon uutta ilmaa. Tällöin veteen sitoutuneet ”hajukaasut” (kuten rikkivety ja hiilidioksidi) vapautuvat ja poistavat hajut mennessään. Tapahtuu rikkivedyn poisto vedestä ja samalla prosessissa vedestä poistuu myös terveydelle haitallista radonia, jonka olemassaoloa ei voida aistivaraisesti havaita.

AkvaSolinan ilmastusmenetelmän toimivuutta on seurattu Säteilyturvakeskuksen (STUK) tekemin radonmittauksin. Kaivoveden radonpitoisuudet laskivat merkittävästi, kun käytössä oli AkvaSolina ilmastusratkaisu. 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai katso yhteystiedot.

Syötä pitoisuusarvo
Valitse, ilmoitatko humuspitoisuuden kaliumpermanganaatti-yksikkönä vai kemiallisena hapenkulutuksena.
Syötä humuspitoisuuden lukema yllä valitsemasi yksikön mukaan