Säiliöilmastus radonin ja rikkivedyn poistoon

AkvaSolinan säiliöilmastuslaite hapettaa veden säiliön täytön yhteydessä. Veden happipitoisuus kasvaa ja siitä vapautuu radonia ja rikkivetyä. 

Haitalliset kaasut poistuvat ulos putkea pitkin. Järjestelmä ei vaadi erillisiä ilmapumppuja. Säiliöstä vesi liitetään talojohtoon
paineenkorotuspumpulla.

Säiliöilmastus sopii isoihinkin säiliöihin, kuten vesitorniin, karjatilalle tai vesilaitokselle. Yrityksemme on kehittänyt useita erikoisratkaisuja, joten paras tapa edetä on ottaa meihin yhteyttä.

Suosittelemme vähintään 300 litran säiliötä, jotta vesireservi olisi riittävä kulutushuippuja varten.

Säiliön käyttöpaikkaa valittaessa olisi hyvä silmäillä poistokaasujen kanavointivaihtoehdot sekä riittävät työskentelytilat asennuksiin.

Ilmastetun veden säiliöksi ja kulutukseen lähtevän linjan paineenkorotuspumpuksi asiakas voi vapaasti hankkia parhaaksi katsomansa säiliökoot ja ratkaisut. AkvaSolina ilmastuslaitteet eivät vakiona sisällä säiliötä eikä paineenkorotuspumppua.

Ja luonnollisesti valmistajana autamme ja opastamme asennuksiin ja hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.

Hapetusliitäntä on olennainen osa tehokasta ilmastusratkaisua – ilmastimeksikin osaa nimitetään.


Hapetusliitännän jälkeen imuilma sekoittuu veteen mikrokupliksi, jotka vapautuvat säiliön ilmatilaan.


Tässä yhteydessä vedestä vapautuu siihen sitoutuneet kaasut kuten radon ja hajuhaittoja aiheuttavat rikkivedyt ja
samalla myös veden happipitoisuus (ORP) kasvaa.

Imuilma puhdistetaan siitepölystä ja homeitiöistä imuilman suodattimella.

AkvaSolina ilmastus säiliöön

Tiedätkö alueesi radonpitoisuuden kaivovedessä? Tutustu oheiseen karttaan ja asuntojen radonpitoisuuksiin eri paikkakunnilla (Lähde: STUK, pohjakartta: Maanmittauslaitos Suomen radonkartat – STUK)

Veden käsittely

AkvaSolina on täysin kotimainen toimija vesialalla. Ymmärrämme Suomen vaatimukset veden käsittelylle. Teemme yhteistyötä suomalaisten vedenkäsittelylaitosten ja vedenottamoiden kanssa. Veden puhdistus on alaamme.

Lataa itsellesi esite säiliöilmastuksesta. Esitteestä löydät havainnekuvat ilmastuslaitteiden koosta ja kaksi asennusvaihtoehtoa.

Jälki-ilmastus

Tehoa voidaan kasvattaa ilmastamalla säiliössä oleva vesi useampaan kertaan jälki-ilmastuspiirillä. 

Useampi ilmastuskierto tulee kysymykseen silloin, kun  säiliöntäytön yhteydessä tapahtuva ilmastus yksinään ei
ole riittävä. AkvaSolina ohjausyksikkö (KS-100) tekee tarvittavan määrän ilmastuskiertoja riippuen
vesiongelman laadusta.

Puhdas vesi on alaamme – ota yhteyttä, niin voimme räätälöidä sinulle sopivan paketin. 

Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ota yhteyttä ja kysy. Voit myös pyytää tarjouksen suoraan sähköpostiisi.

* merkitty on pakollinen tieto