Kaivo-ohjeet

Kaivon rakentaminen

Kun rakennat uuden kaivon, valitse paikka huolella.

Vältä rantapenkkaa ja suon laitaa. Varmista, ettei kaivon lähistöllä ole pohjavettä likaavia tekijöitä, kuten

  • vuotavia öljysäiliöitä
  • viemäreitä ja jätevesien käsittelylaitteita
  • kotieläinten laidunmaita.

Maaperän saasteista johtuvia vesihaittoja ei voida korjata muutoin kuin vaihtamalla kaivon paikkaa.

Lisää neuvoja kaivon rakentamiseen saa oman kunnan terveydensuojeluviranomaisilta.

Kaivovesi – tiedätkö kaivosi veden laadun?

Kaivon vesi kannattaa tutkituttaa aina, oli kaivo sitten uusi tai vanha.

Jatkossakin veden laatu on syytä tutkituttaa kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan.

Vanha kaivo kannattaa kunnostaa, jos sen paikka on veden saannin ja veden laadun kannalta hyvä.

Porakaivojen ongelmia ovat rikkivedyn aiheuttamat hajuhaitat sekä korkeat arseeni-, uraani- ja radonpitoisuudet.

Määriteltäessä hyvän käyttöveden ominaisuuksia aistivaraisia havaintoja täydentämään valitaan erilaisia vesikemian ja -mikrobiologian mittauksia. Näitä mittauksia suorittavat kunnan terveydensuojeluviranomaiset.

Jos vedessä on liian korkeat rauta-, mangaani-, fluoridi-, arseeni-, radon- tai uraanipitoisuudet, suosittelemme hankkimaan ilmastus- ja suodatinlaitteet.

Monet kaivo-ongelmat voi välttää ennakkohuollolla tai ratkaista huolellisella kaivon kunnostuksella.

Kaivo kannattaa tarkastaa vuosittain ja puhdistaa liettynyt pohja tarvittaessa.

Kaivoveden ilmastus

Haisevan käyttöveden ongelmasta voi kärsiä niin pora- kuin pintakaivojen käyttäjät. Kaivoveden ilmastus on ratkaisu useimpiin käyttöveden haju- ja makuongelmiin.

Ilmastus on yksinkertaisimmillaan kaivon ilmanvaihdon tehostamista esimerkiksi tuuletuskanavilla.

Talviaikaan vedenlaadun ongelmat saattavat jopa lisääntyä. Lisäharmeja aiheuttavat kiinteistön ja kaivon välisten putkilinjojen jäätymiset.

Näihin ongelmiin AkvaSolina tarjoaa uuden käänteentekevän ratkaisun.

Asennus – helppoa tekniikkaa

Kaivoveden haju- ja makuhaittojen poistamiseen AkvaSolina ilmastusratkaisu on yksinkertainen asentaa ja käyttää. Se ei sisällä jatkuvaa huoltoa vaativia suodattimia eikä merkittäviä lisäyksiä vesijohtoverkkoon. 

Asennusvaihtoehdot:

  • Sisäputkiasennus
  • Erillisputki ilmastuskierrolle
  • Ilmastuskierto kaivon teknisessä tilassa
  • Painevesisäiliö kaivossa
  • Liitäntä ejektoripumppuun
  • Liitäntä läpivientiadapteriin
  • Säiliöilmastus

Ilmastuksella ”hajukaasut” hallintaan – veden kierrätys on ratkaisu

Ilmastuksen kannalta on tärkeää, että kaivovesi joutuu joko ulkoilman tai normaalin ilmanpaineen kanssa tekemisiin.

AkvaSolina ilmastusratkaisu perustuu kaivoveden kierrättämiseen ja siinä tapahtuvaan veden hapettumiseen. Hapetusliitännän avulla laite imee kierrätysveden mukana kaivoon uutta ilmaa. Tällöin veteen sitoutuneet ”hajukaasut” (kuten rikkivedyt ja hiilidioksidi) vapautuvat ja poistavat hajut mennessään. Prosessissa vedestä poistuu myös terveydelle haitallista radonia, jonka olemassaoloa ei voida aistivaraisesti havaita.

AkvaSolinan ilmastusmenetelmän toimivuutta on seurattu Säteilyturvakeskuksen (STUK) tekemin radonmittauksin. Kaivoveden radonpitoisuudet laskivat merkittävästi, kun käytössä oli AkvaSolina ilmastusratkaisu.